20 mars 2023
fredag, 28 april 2017 22:56

Fabege: Ökat intresse för södra sidan Utvalda

Skrivet av 
alt
Kv Pelaren byggs av Fabege mitt emot Globen, invid Nynäsvägen. Bland övriga hyresgäster, förutom Ebba, som tecknat avtal finns teleoperatören Tre samt IT-infrastrukturbolaget Stokab.

 

Fabege har hyrt ut 2.200 kvm till Ebab i det nya kontorshuset Pelaren vid Globen, Stockholm. Hyresavtalet löper på fem år och med en årshyra på 6,6 Mkr. Inflyttning väntas ske i januari 2019. Därmed är huset i nya Söderstaden i det närmaste fullt uthyrt.

 

Under senare tid har Fabege totalt tecknat kontrakt på över 30.000 kvm i Hammarby Sjöstad och Globenområdet.

 

– Vi ser ett klart ökat intresse för den södra sidan, vilket vi som stadsdelsutvecklare tycker är positivt för det skapar en bra balans i staden. Tack vare att starka varumärken hittar söderut kommer den positiva utvecklingen av ökad service, tätare kollektivtrafik och innerstadskänsla att fortsätta att utvecklas i snabb takt, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege.