25 april 2024
måndag, 26 juni 2017 16:19

Ingalill Berglund till Bonnier Fastigheters styrelse

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                         

Bonnier Fastigheter har tydligt fokus på långsiktig tillväxt genom förvärv av fastigheter och projektutveckling. Med ett långsiktigt åtagande i fastigheterna och deras närområden är Bonnier Fastigheter en aktiv förvaltare och utvecklare av både fastigheter och stadsrum. Nu tar Ingalill Berglund (bilden) plats i styrelsen bestående av Carl-Johan Bonnier, Pontus Bonnier, Jens Engwall, Lennart Sten och styrelsens ordförande Erik Haegerstrand.

 

År 2001 rekryterades Berglund till LjungbergGruppen, som 2007 gick ihop med Atrium och då blev ett av Sveriges största fastighetsbolag. År 2011 utsågs hon till årets kvinnliga förebild i branschen och samma år utsågs hon efter tio år som bolagets finanschef till vd för Atrium Ljungberg där hon blev kvar till 2016. Berglund har även styrelseuppdrag i bland annat Kungsleden, Scandic Hotel och Axfast.

 

Ingalill Berglund tillträder Bonnier Fastigheters styrelse i oktober och ersätter Per Uhlén som avböjt omval. 

 

– Vi tackar Per Uhlén för en fin insats i styrelsen och välkomnar Ingalill Berglund. Ingalill har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, både i roller som CFO och som VD och är nu aktiv som styrelseledamot i flera bolag. Ingalill kommer att bidra med värdefull kompetens och ytterligare förstärka styrelsen, säger Erik Haegerstrand