13 juli 2024
måndag, 04 september 2017 14:59

Ingen biltunnel under Djurgården

Skrivet av 
alt
I förslaget till en Östlig förbindelse fanns två alternativ med biltunnlar under Djurgården.

 

Efter negativt besked från Stockholms stad angående förhandling om Östlig förbindelse konstaterar Sverigeförhandlingen att det inte finns några förutsättningar för en överenskommelse och avbryter därför förhandlingarna.

 

– Eftersom projekt Östlig förbindelse inte längre finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet kommer projektet att avslutas i samband med att regeringen i vår fattar beslut om ny nationell plan. Enda möjligheten att få projektet att överleva är en principöverenskommelse om regional finansiering med berörda kommuner. Efter Stockholms besked bedömer jag att en sådan inte går att nå och väljer därför att avbryta förhandlingarna, säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen.

 

Östlig förbindelse är den sista etappen i ringen runt Stockholm och binder samman Södra länken och Norra länken genom en bergtunnel under Saltsjön. Östra och sydöstra delen av Stockholmsregionen får de största trafikantnyttorna, men även resten av regionen får en bättre framkomlighet till följd av avlastning på hela trafiksystemet.

 

Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att bygga en väg som knyter ihop Norra- och Södra länken, för bil- och kollektivtrafik, på östra sidan av Stockholm.

 

Kostnaden har beräknats till 17,7 miljarder kronor med ett planerat färdigställande år 2031.

 

Stockholms Handelskammare är kritisk mot att planerna på en Östlig förbindelse läggs på is. I ett pressmeddelande säger Handelskammaren att Stockholms län är just nu en av Europas snabbast växande regioner. Det ställer stora krav på utbyggd kollektivtrafik, nya vägar och bostadsbyggande. Att i det läget lägga den Östliga förbindelsen på is är uselt.

 

– Stockholmsregionen växer med två bussar varje dag. För att hantera den kraftiga befolkningsökningen måste det investeras i utbyggd kollektivtrafik och nya vägar. Det är enda sättet att matcha alla nya bostäder som kommer att byggas den närmaste tjugoårsperioden är att färdigställa ringleden runt Stockholm. Analyser visar att trafiken kan minska med i genomsnitt elva procent i innerstaden om den Östliga förbindelsen byggs, säger Fredrik Sand, infrastrukturexpert på Stockholms Handelskammare, i en kommentar till att Sverigeförhandlingen avbryter förhandlingen om Östlig förbindelse.   

 

– Effektiva och miljövänliga transporter är betydelsefullt för huvudstadsregionens utveckling. Stockholms läns kraftiga befolkningstillväxt kräver en klimatsmart utbyggnad av såväl vägar, kollektivtrafik som cykelbanor. Vi behöver mer av allt helt enkelt, avslutar Fredrik Sand.