21 mars 2023
fredag, 08 september 2017 13:54

HUI lanserar Cityindex

Skrivet av 
alt
Cityindex innehåller stora delar av det material som återfinns i fullskaliga kommunala handelsutredningar, men till en bråkdel av priset.

 

Under hösten 2016 inledde HUI Research på uppdrag av Agora (A Group of Retail Assets Sweden AB) arbetet med Cityindex för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Inledningsvis omfattas Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer, men på sikt ska kartläggningen bli rikstäckande och omfatta samtliga 124 städer i Sverige. Cityindex syfte är främst att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

 

Cityindex innehåller stora delar av det material som återfinns i fullskaliga kommunala handelsutredningar, men till en bråkdel av priset. Det är en omfattande rapport som tar tempen på stadskärnan genom tydliga uppställningar och jämförelser gentemot andra stadskärnor, kommunen och riket.


Innehåll Cityindex

1.Inledande del om rikets utveckling, försäljningskanaler, branschutveckling och marknadsandelar. 2. Omsättning och utveckling fördelad på detaljhandel (nedbrutet på underbranscher), restaurang, hotell och kommersiell service. 3. Köpkraft per bransch och prognos fördelad på stadskärnan och kommunen. 4. Marknadsandelar per försäljningskanal i kommunen. 5. Densitet av kommersiella verksamheter på karta för stadskärnan. 6. Demografisk jämförelse mellan stadskärnan och kommunen (befolkning och prognos, åldersstruktur, boendeformer, fordonsinnehav med mera). 7. Arbetsmarknadsfaktorer som inkomst, arbetslöshet, pendling med mera. 8. Körtidsanalyser från stadskärnan.

 

Kartlagda städer i Cityindex 2017

Borås, Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Motala, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.