4 juni 2023
torsdag, 19 oktober 2017 15:42

Planen för Stureplan bordlagd – för andra gången

Skrivet av 
alt
Nu har planen för Stureplan åter bordlagts på Liberalernas begäran. Stark kritik har riktats mot framförallt att flyglarna till Bångska palatset ska rivas i ADIA:s förslag för nya Stureplan. Bångska palatset uppfördes 1853 och fick ny fasad på 1950-talet till förmån för den tidens rikliga neonreklam.

 

Under ett sammanträde under torsdagen med stadsbyggnadsnämnden i Stockholm bordlades planerna för Stureplan för andra gången. Liberalerna har, från det att planerna först presenterades, varit starkt kritiska då förslaget riskerar att förvanska det unika kulturliv som finns på Stureplan. Björn Ljung uppmanar nu majoriteten att sätta ner foten och stoppa rivningsprojektet.

 

– Majoritetens oförmåga att sätta ner foten kring Stureplan är anmärkningsvärd. Trots att flera partier har uttryckt tveksamhet har man inte förmått löpa linan ut och sätta stopp för rivningarna. Istället skjuts hela projektet på framtiden gång på gång, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

 

– Stureplan är en unik plats i Sverige med en blandning av uteliv, näringsliv, turistmål, restauranger och en vacker stadsmiljö. De planer som nu finns på ett mycket omfattande byggarbete som kraftigt ändrar områdets karaktär riskerar att förstöra det som gör Stureplan unikt och värdefullt idag. Det kan vi inte gå med på, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

 

Björn Ljung hoppas att fler partier ansluter till Liberalernas linje och att ärendet senare kan återremitteras så att nya planer som tar de synpunkter som förts fram i beaktande.

 

De planer som nu är aktuella innebär en lång byggnadstid som riskerar att ta skada det unika uteliv som finns på platsen. Flera byggnader från 1800-talet och sekelskiftet föreslås att rivas, och en ny påbyggnation som avviker från den byggnadsstil som området nu har planeras, som skulle innebära att höjden på byggnaden ökar. Alla dessa förändringar har fått kraftig kritik från Liberalerna.

 

Fakta:

Fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, presenterade för några år sedan de första planerna för en total omdaning av Stureplan, kvarteret Sperlingens backe. Liberalerna var starkt kritiska. Förslaget har sedan bearbetats och gått ut på samråd.

 

Under det samråd som pågått för Stureplanerna har mer än 8.000 synpunkter inkommit.

 

En undersökning utförd av opinionsinstitutet SIFO, med ett underlag på 1.003 personer, visade att en majoritet av de tillfrågade har en negativ syn på de planerade ombyggnationerna. När byggtiden togs i beaktande var 72 procent av de tillfrågade negativt inställda till planerna.

 

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 september bordlades projektet första gången. På eftermiddagens sammanträde, 19 oktober, har projektet återigen bordlagts.