4 juni 2023
måndag, 23 oktober 2017 17:21

400 nya bostäder i Hammarbyskogen

Skrivet av 
alt
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners

 

Ett beslut om markanvisning i Hammarbyskogen, del av grönområdet norr om Hammarbyhöjden, togs i Exploateringsnämnden nyligen. Samtidigt togs inriktningsbeslut för projektet. Totalt planeras 400 bostäder, en skola, en förskola och en idrottsplats.

 

I Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås totalt 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostädernas bottenvåningar planeras det lokaler.

 

Hammarbyskogen ingår i programområdet Hammarbyhöjden-Björkhagen och är en av tre större utbyggnadsetapper. För de offentliga funktionerna som förskola, skola, idrottsplats samt befintliga och nya parker finns det nu nya klara planer. Förskolan ska få åtta avdelningar. Grundskolan med gymnastikhall planeras för cirka 1200 elever. Lekparken Indianparken ska bevaras, men flyttas något i läge mot skogen. Spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas. Lek- och idrottsaktiviteter samt porten till Nackareservatet ska utvecklas och tillgängliggöras.

 

Byggstart är planerad till år 2021. Första inflyttningar kan ske 2023 och området kan vara färdigbyggt cirka år 2025.

 

Markanvisning för hyresrätter gick till Stena Fastigheter.


Einar Mattsson fick markanvisning för både hyresrätter och bostadsrätter.


Folkhem Trä och Borätt fick markanvisning för bostadsrätter.