4 juni 2023
tisdag, 24 oktober 2017 13:33

Veidekke säljer i Järfälla till Regio

Skrivet av 
alt
Regios förvärv är en del av Veddesta 2:11 i Järfälla, som är blåmarkerad på bilden. På fastigheten planerar Veidekke att bygga hela 1.200 bostäder.

 

Veidekke Bostad avyttrar en del av fastigheten Veddesta 2:11 i Järfälla till Regio. Syftet med affären är att skapa en tydlig kvartersstruktur, vilket i sin tur underlättar utvecklingen av Södra Veddesta i Järfälla. Veidekke Bostad fortsätter parallellt med försäljningen sitt arbete med att utveckla Veddesta 2:11 till ett nytt spännande bostadsområde med 1,200 nya bostäder.


Den aktuella fastigheten utgjorde ett triangelformat hörn som nu kan utvecklas till ett helt kvarter av Regio.

 

– Att Regio tar över vår hörnfastighet ger dem goda förutsättningar för att skapa en sammanhållen kvartersstruktur. Jag ser det som en win-win för alla parter eftersom vi får till ett bättre stadsrum för boende och aktörer i den kommande stadsdelen, säger Mårten Othérus, regionchef för Veidekke Bostad i Mälardalen.

 

Affären är villkorad av att Järfälla kommun lämnar positivt planbesked för Regio.

 

– Vi ser positivt på den här lösningen, eftersom även kommunen velat se en tydlig kvartersstruktur. Det här gör det planerade kvarteret både mera effektivt, samtidigt som det lägger grunden för en stark fortsatt utveckling av Södra Veddesta, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad, s.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om detaljplaneuppdrag 6 november.

 

Fastighets AB Regio (”Regio”) bildades 2015. Majoritetsägare i bolaget är Tredje AP-fonden och bolaget förvaltas av Brunswick Real Estate. Minoritetsägare i bolaget är Sveafastigheter. Regio äger ett fyrtiotal fastigheter på 18 orter, värderade till drygt 4 Mdr kr. Av Regios fastigheter utgör cirka 36 procent fastigheter för extern handel och cirka 64 procent är kontor- och handelsfastigheter.