25 april 2024
fredag, 27 oktober 2017 18:33

Risker i Oscar Properties

Skrivet av 
alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, säger i delårsrapporten att bolaget håller fast vid sin strategi att erbjuda de mest attraktiva bostäderna i varje område där bolaget är verksamt.

 

Av Thomas Mattsson, chefredaktör

 

Tidigare i veckan vinstvarnade Oscar Properties och meddelade att årets rörelseresultat före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter nu väntas bli cirka 400 Mkr. Detta var en sänkning mot den tidigare prognosen som låg på "minst 500 Mkr" och bolaget hänvisade till "sämre marknadsförutsättningar", efter att bolaget endast sålde 22 bostäder (71) under tredje kvartalet.

Nu blev dock resultatet efter skatt trots allt 502,8 Mkr för årets tre första kvartal.


Oscar Properties likvida medel uppgick den 30 september till 214 Mkr. Men det mest illavarslande är bolagets kassaflöde för den löpande verksamheten som minskade till –991,8 Mkr (–199,7). Frågan blir om det kan bli aktuellt med nyemission för att finansiera bolaget tillväxt?


Nyemissioner eller annan finansiering är sannolikt inte aktuella nu, säger Johan Edberg, analytiker på Pareto Securities AB.


Mer långsiktigt kan bolaget behöva sälja byggrätter och inleda samarbeten med olika investeringspartners, fortsätter han.


Vad utgör då riskerna för bolaget? Det är risk för sämre marknad för bostadsfastigheter i Stockholm, markant större nyproduktion, risk för hårdare regler kring amorteringskrav och ränteavdrag samt risk för högre ränta under 2018, naturligtvis.


Oscar Properties utvecklar bostadsfastigheter i Stockholm. Hittills i år har företaget producerat 600 bostäder i Stockholm. Vid utgången av kvartalet hade bolaget 1.116 lägenheter i produktion.


För att stärka bolagets balansräkning har man startat en försäljningsprocess för fastigheten Uppfinnaren 1 på Östermalm i Stockholm, där bolaget förtjänstfullt höjt årshyran från 29 Mkr till 40 Mkr från år 2020 i ett sexårigt avtal.


Aktien har fallit brant i år och är nu nere på cirka 38 kronor jämfört med 91,50 kr som högst i mars månad i år. På måndag kommer Oscar Properties att lämna mer uppgifter om både kort- och långsiktig ekonomi i bolaget.

 

I en kommentar kan sägas att bolaget är hyggligt finansiellt starkt med en soliditet om 32 procent och bolaget har trots allt mycket fina och eftertraktade bostadsprojekt som Oscar Properites säkert kan finna stöd i en finansiell partner. SF