27 mars 2023
måndag, 27 november 2017 14:57

ETTELVA anställer Emma Östlund

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                   
ETTELVA Arkitekter anställer Emma Östlund (bilden) som hållbarhetsstrateg och miljöplanerare. Syftet med rekryteringen är att ytterligare höja ETTELVAs hållbarhetsfokus för att kunna guida beställare i hållbarhetsfrågor. Östlund har tidigare arbetat som hållbarhetsstrateg och miljöplanerare inom Täby kommun.
    

– Vi är stolta över att Emma Östlund valt att komma till oss. ETTELVA kan nu erbjuda miljöplanerarkompetens i våra stadsbyggnadsprojekt. Vi kan nu ta fram miljökonsekvensbeskrivningar, göra miljö- och behovsbedömningar samt erbjuda processledning inom miljöplanering. Det innebär att vi i ännu högre grad bidrar till att skapa bra förutsättningar för låg miljöpåverkan i våra projekt, säger Lina Kumlin, ansvarig för Stadsbyggnad på ETTELVA.