19 maj 2024
onsdag, 29 november 2017 14:47

Vectura bygger omsorgsboende i Sigtuna

Skrivet av 
alt
Inflyttning i Vecturas omsorgsboende i Sigtuna stadsängar planeras till 2019/2020.


Vectura Fastigheter, ägt av Patricia Industries som ingår i Investor, ska bygga ett äldreboende med 60 platser i samarbete med Aleris och ett trygghetsboende med 30 lägenheter i egen regi i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar.
    

I Sigtuna stadsängar 1,5 km norr om gamla Sigtunas stadskärna, skapas nu Sveriges mest hållbara stadsdel med två solfångsparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistribution. Stadsdelen blir variationsrik med hyres- och bostadsrättslägenheter, radhus och villor. Det blir varierande bygghöjder, stenlagda gator och gränder samt flera små torg. Dessutom planeras för butiker, restauranger, laféer, skola, förskola, fritids, samt hållplatser för kollektivtrafik.
    

Totalt planeras för cirka 900 nya bostäder och första inflyttning planeras till 2018. Stadsdelen byggs upp etappvis och väntas vara fullständigt klar i början av 2030-talet.
    

Vectura grundades för fem år sedan och fokuserar på samhällsfastigheter, kontor och hotell. Bolaget har ingen exitststrategi och medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.