4 juni 2023
torsdag, 30 november 2017 17:24

SBB ökade vinsten till 1.882 Mkr

Skrivet av 

alt

 

Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget, samtalar med personal på Karolinska Huddinge. Foto: Linda Håkansson

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) redovisade en höjd niomånadersvinst efter skatt till 1.882 Mkr (407). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 2.245 Mkr (508). Hyresintäkterna för perioden ökade till 852 Mkr (436) medan förvaltningsresultatet steg till 208 Mkr (0,2)

 

SBB genomförde under perioden fastighetsförvärv för cirka 11 Mdr kr, bland annat tre bostadsfastigheter med 463 lägenheter i Dalarna. Vidare sålde SBB byggrätter för 80 Mkr totalt omfattande 23.000 kvm, varav 10.000 kvm i Norrköping till Peab och 13.000 kvm i Falun till Riksbyggen.

 

Den 30 september värderades portföljen till 20,6 Mdkr kr (7,6 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 12.896 Mkr. Exklusive ägarlån var belåningsgraden 62 procent och medelräntan för dessa lån var 3,58 procent. Det egna kapitalet exklusive innehav utan bestämmande inflytande var 3.802 Mkr. Soliditeten var 30 procent.

 

Efter periodens slut har bolaget köpt nio samhällsfastigheter för 220 Mkr från kommunägda Huge Fastigheter. Dessutom har tre fastigheter i Drammen, Sarpsborg och Arendal i Norge förvärvats genom aktieförvärv av det norska bolaget Offentlige Bygg till ett fast pris om 90 Mkr. Den huvudsakliga hyresgästen i fastigheterna är norska Justisdepartementet. LE