4 juni 2023
söndag, 03 december 2017 15:54

Catena köper för 158 Mkr i Göteborg

Skrivet av 
alt
Backa 23:2 i Göteborg tillhör numera Catena.

 

Catena har tecknat avtal och tillträtt tre fastigheter i Göteborg. Affär-en sker som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 158,5 Mkr. Säljare är A & T Holdings S.á.r.L. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 87 Mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa.

 

I förvärvet ingår fastigheten Backa 23:2 om 4.000 kvm, granne med Catenas övriga fastigheter i Hisings Backa samt Generatorn 11 och Klarinetten 1 vilka ligger i Mölndal och har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 12.000 kvm.

 

Fastigheterna har ett hyresvärde om drygt 13 Mkr och är fullt uthyrda med kontrakt som varar till 2021-2023, vilket ger en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid om 5,3 år.

 

– Förvärvet stärker positionen i Backa-området där vi redan äger tre fastigheter samt möjliggör en tillbyggnad. Catena etablerar sig i Mölndal som vi identifierat som en bra logistikposition och härutöver breddar Catena kundbasen i Göteborg med fyra nya starka kunder, säger Johan Franzén, regionchef för Catena.