4 juni 2023
söndag, 03 december 2017 16:07

Folksam investerar 50 MEUR i skog

Skrivet av 
alt
Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

 

Folksamgruppen satsar på skog genom att investera 50 MEUR i den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Bakom fonden ligger SEB och CRK Forest Management. För Folksamgruppen bidrar investeringen framför allt positivt till riskspridningen i tillgångsportföljerna.

 

Silvestica ska förvärva skogsmark i Sverige, Finland och de tre baltiska länderna. Fonden ska förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Målsättningen är att Silvestica inom tre till fem år ska äga skogsmark motsvarande 500 MEUR.

 

– Det här engagemanget i skogstillgångar passar oss bra och bidrar både till fortsatt god avkastning till våra kunder och en hållbar utveckling. Investeringen ger oss realtillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den har låg korrelation med aktiemarknaden, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

 

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 22 MEUR, KPA Pension 22,5 MEUR och Folksam Sak 5,5 MEUR.