4 juni 2023
måndag, 04 december 2017 18:38

Cromwell noterar CEREIT i Singapore

Skrivet av 
alt
Paul Weightman, vd för Cromwell.

 

Australiensiska Cromwell Property Group har genomfört en första notering – omfattande 1,4 miljarder euro (13,9 Mdr kr) – av Cromwell European Real Estate Investment Trust (CEREIT) Singaporebörsen (SGX-ST). Större investerare vid noteringen var Cerberus Singapore, Hillsboro Capital samt Grodon Tang och Celine Tang.

 

– CEREITs framgångsrika IPO är en innovativ och transformativ affär. Det är den första euro-denominerade REIT:en på SGX-ST och den största noteringen av en REIT i Asien sedan 2013, säger Paul Weightman, vd för Cromwell.

 

Noteringen säkerställer också cirka en tredjedel av Cromwells europeiska tillgångar som förvaltas med långsiktigt kapital och tillåter Cromwell att växa sin plattform i Italien, eurozonens tredje största ekonomi, med ytterligare 400 MEUR i förvaltat kapital.

 

Cromwells egna andel i REIT:en blir, förutsatt att övertilldelning inte utnyttjas, 35,8 procent.