4 juni 2023
fredag, 08 december 2017 14:52

Offentliga Hus stärker kassan med 400 Mkr

Skrivet av 
alt
Joachim Kuylenstierna, tf vd för Fastator.

 

Som ett första steg i ambition att växa fastighetsvärdet från dagens 2,3 Mdr kr till 6-7 Mdr har Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus emitterat icke-säkerställda obligationer om 400 Mkr (rambelopp om 700 Mkr)  med en löptid om 3,5 år. Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare och med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i den övertecknade emissionen. Emissionslikviden avses användas till fastighetsförvärv samt generella verksamhetsändamål.

 

– Det här är ett viktigt första steg mot målet att börsnotera Offentliga Hus inom de närmaste två åren. På en allt mer föränderlig marknad är god kassa av största vikt, och i Fastator ser vi kassaflödesstabila bolag som vinnare den närmsta tiden. Vi ser många affärer den kommande tiden och därför är det glädjande att Offentliga Hus genomfört en obligation som stärker kassan med 400 Mkr. Det ska bli spännande att följa bolagets fortsatta tillväxt, som också kommer aktieägarna i Fastator till gagn, säger Joachim Kuylenstierna, tf vd för Fastator.

 

Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m +700 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2021. Offentliga Hus avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar efter emissionsdatumet.

 

Pareto Securities och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.