4 juni 2023
måndag, 11 december 2017 14:17

Willhem säljer för 795 Mkr i Malmö

Skrivet av 
alt
Willhem säljer drygt 700 lägenheter i Lindängen, Malmö. Av dessa kommer Trianon att bli långsiktig ägare till drygt 400 lägenheter och Victoria Park till knappt 300. Bilden visar fastigheten på Kantgatan 72 i Lindängen.

alt
Mikael Granath, vd för Willhem.


Willhem har ingått avtal om försäljning av fyra bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 795 Mkr. Köpare är Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon. Affären omfattar ett bostadsbestånd med fyra fastigheter innehållande 722 hyreslägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. Fastigheterna är belägna på Lindängen i Malmö. Frånträde beräknas ske den 1 mars 2018. 
    

− Som bolag har vi haft en hög expansionstakt de senaste åren. Nu är det naturligt att se över vårt fastighetsinnehav och värdera strukturen, både utifrån att vi ökar investeringstakten i våra hus och att vi ökar andelen nyproduktion generellt. Under de år vi ägt fastigheterna har vi gjort stora investeringar i förbättringsåtgärder, och nu är vi glada att få lämna över stafettpinnen till nya ägare som vi hoppas kommer att fortsätta det arbetet, säger Mikael Granath, vd för Willhem.
  

Fastigheterna i transaktionen omfattar cirka 47.700 kvm och fastighetsbeståndet är fullt uthyrt
    

– Det är glädjande att kunna genomföra denna affär tillsammans med Trianon. Vi har sedan tidigare en betydande del av vårt totala bestånd i Malmö, vilket innebär en effektiv och skalbar förvaltning, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.
    

Det förvärvade bolaget kommer efter tillträdet att fissioneras och Victoria Park respektive Trianon konsoliderar var sin del. Victoria Park kommer att bli långsiktig ägare till närmare 300 lägenheter och Trianon till drygt 400 lägenheter. Fastighetsvärdet fördelar sig med 462 Mkr på Trianons del, motsvarande cirka 16.900 kr per kvm, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1.350 kr per kvm.
    

För Victoria Parks del är fastighetsvärdet 333 Mkr, motsvarande cirka 16.400 kr per kvm, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1.200 kr per kvm. Fissionen beräknas vara avslutad 31 mars 2018.
    

– Fastigheterna ligger i nära anslutning till vårt befintliga bostadsbestånd på Lindängen i Malmö och vi ser detta som ett strategiskt tillfälle att öka vår närvaro i området och kommer att ge ytterligare effektivitet i förvaltningen. Vi är glada att göra förvärvet tillsammans med Victoria Park. Det kommer att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet i området, säger Olof Andersson, vd för Trianon.