1 december 2023
onsdag, 13 december 2017 18:32

Stockholm säljer dyrt i Hagastaden och Kolkajen

Skrivet av 
alt
Visionsbild för Kolkajen i Ropsten. År 2027 ska cirka 1.500 lägenheter vara färdigställda på Kolkajen, varav hälften på mark för en konstgjord ö. Illustration: Adept & Mandaworks

 

Den 7 december beslutade Exploateringsnämnden i Stockholm ett stort antal markanvisningar. Staden får fortsatt höga priser i pristävlingarna, särskilt för mark i Hagastaden och på Kolkajen, Ropsten.

 

Högst betalade Abacus, ett dotterbolag till Järntorget, för 75 borätter på Kolkajen i Ropsten med 34.007 kr per kvm ljus BTA. Detta pris kommer bli ett riktpris för kommande markanvisningar för Kolkajen, där nästan hälften av förslagets bebyggelseyta ska byggas på en konstgjord ö. Totalt har 18 markanvisningsansökningar avseende Kolkajen inkommit till Exploateringskontoret sedan 2011.

 

Planområdet för Kolkajen innehåller cirka 1.500 bostäder med en preliminär fördelning på 320 hyresrätter och 1.180 bostadsrätter/ägarlägenheter. Därutöver innehåller planförslaget butiker om cirka 1.000 kvm, publika lokaler i det befintliga Vattengasverket samt två förskolor. Väster om Kolkajen pågår nu utbyggnaden av etapp Brofästet som innehåller cirka 600 nya bostäder och 3.000 kvm lokaler.

 

När samtliga 1.500 lägenheter i Kolkajen planeras vara färdigställda år 2027 beräknas totalt cirka 6.700 lägenheter i Hjorthagen ha färdigställts.

 

Det är även fortsatt höga priser för stadens mark i Hagastaden. HSB Bostad AB har fått en markanvisning av staden för 100 bostäder och 10.000 kvm kontor till priset av 36.750 kr per kvm ljus BTA i två kvarter längs Uppsalavägen i kv. 11, 12 och 15.

 

Exploateringsnämnden tog flera stora beslut i sitt möte den 7 december. Ett stort beslut togs om Tekniska nämndhuset, Klamparen 7, som ska byggas om för 1.094 Mkr, inklusive moms.

 

Vidare tog Exploateringsnämnden beslut om köpa Famnen 6 och Dussinet 2 i Bromma för 30 Mkr. Fastigheter som ska byggas om till församlingsverksamhet och ägas av staden med Bromma församling som hyresgäst.

 

Svenska Bostäder har fått en markanvisning i Kälvesta inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning för 220 hyresrätter på mark som upplåtes med tomträtt.

 

Staden säljer även mark inom Nockebyhov 2:22 för 89,6 Mkr till Lindbäcks Boende AB, där bolaget avser att bygga cirka 56 lägenheter.

 

Svenska Bostäder har direktanvisats bygglov inom fastigheterna Åkeshov 1:1 och Ulvsunda 1:1 för att där bygga 100 hyresrätter enligt konceptet för Stockholmshusen.

 

Högsta pris i en markanvisningstävling för 150 lägenheter i Ulvsunda vanns av SSM Fastigheter och Svenska Hem för 22.500 kr per kvm ljus BTA.

 

Familjebostäder har anvisats mark för 130 bostäder i Farsta 2:1, vid Sunneplan i Farsta.

 

Slutligen kan nämnas att Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Stockholm AB har fått en markanvisning för 250 – 310 lägenheter inom del av fastigheten Älvsjö 1:1. Marken planeras att upplåtas med tomträtt.