1 april 2023
torsdag, 14 december 2017 15:41

Humlegården stärker greppet om Hagalund

Skrivet av 
alt
Humlegården Fastigheter blir en ledande aktör i stadsutvecklingen av Hagalund, Solna. Foto: Gustav Kaiser


Humlegården har i en överenskommelse med Prästlönetillgångar i Stockholms stift friköpt 13 tomträtter i Hagalund, ett strategiskt väl placerat område beläget där Solna och Stockholm möts. Genom förvärvet stärker Humlegården sin närvaro i Hagalund och äger nu omkring 80 procent av fastigheterna i området, motsvarande 25 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 80.000 kvm. NAI Svefa har haft uppdraget att agera gemensam transaktionsrådgivare för Humlegården och Prästlönetillgångar, som är en egen juridisk person inom Svenska kyrkan.
    

Hagalund är ett av Solna stads prioriterade områden för stadsutveckling, där man planerar att skapa tusentals bostäder, arbetsplatser samt kultur, handel- och servicefunktioner i ett omfattande projekt som sträcker sig över en lång period. I våras blev det klart att Hagalund får en tunnelbanestation i samband med utbyggnaden av den nya gula linjen mot Arenastaden. Tillgången till spårbunden kollektivtrafik skapar goda förutsättningar i den framtida utvecklingen av stadsdelen, som går från industrikvarter till stadskvarter.
    

Humlegårdens strategiska utvecklingsarbete i Hagalund har pågått under många år och förvaltningen sker idag till största delen på kort sikt i väntan på kommande stadsutvecklingsprojekt. Intresset för området är mycket stort och här återfinns bland annat ett life science-kluster som attraheras av närheten till Hagastaden och det närliggande Karolinska Universitetssjukhuset.
    

– Hagalund har en mycket stor potential och vi arbetar nära Solna stad i utvecklingen av området, säger Maria Lidström, Chef Investering och utveckling, Humlegården Fastigheter.