27 mars 2023
fredag, 15 december 2017 18:27

1,2 Mdr kr investeras i Ångströmlaboratoriet

Skrivet av 
alt
Översiktsbild: Tillbyggnad av Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Skiss: Tema

 

Akademiska Hus och Uppsala universitet gör den största gemensamma satsningen någonsin genom en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Idag fattade Akademiska Hus styrelse beslut om att investera cirka 1,2 Mdr i projektet. Satsningen omfattar två tillbyggnader om 30.000 kvm där lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö.

 

Det befintliga Ångströmlaboratoriet består idag av 72. 000 kvm och rymmer bland annat forskning och utbildning inom rymdfysik, matematik, innovativ energi, materiallära och nanoteknologi. Här vistas dagligen cirka 5.000 forskare och studenter men verksamheten är nu trångbodd och i stort behov av större lokaler.

 

Utvecklingen av Ångströmlaboratoriet inleds i vår med en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontor. Nästa steg blir en ny kubformad huvudbyggnad mot norr för 1.200 studenter och 400 anställda.