2 april 2023
måndag, 18 december 2017 18:09

Oscar Properties tvingas åter att sälja projekt

Skrivet av 
alt
Skolfastigheten Stora Mans 1 i Långbro Park.

 

Oscar Properties fortsätter att sälja projekt i snabb takt. Nu säljer Oscar Properties Holding skolfastigheten Stora Mans 1 i Långbro Park till Estea Sverigefastigheter 3 AB till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 220 Mkr, vilket överensstämmer med bokfört värde. Försäljningen medför ej någon resultateffekt i det fjärde kvartalet.

 

Stora Mans är ett före detta sjukhus från förra sekelskiftet som Oscar köpte från NewCap AB i augusti 2015 för 200 Mkr. Fastigheten ligger i Långbro Park i Älvsjö och innefattar skol- och fritidsverksamhet och har en uthyrbar yta om cirka 7.600 kvm med full beläggning. Estea förväntas tillträda fastigheten före årsskiftet. Nordier Property Advisors var säljarens rådgivare i transaktionen.

 

– Vi väljer att göra denna avyttring och därmed minska vår portfölj av förvaltningsfastigheter för att skapa utrymme att agera taktiskt framöver. Detta är i linje med tidigare kommunicerad strategi då vi vill stå väl rustade när intressanta affärsmöjligheter materialiserar sig framöver, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Hittills i år har Oscar sålt fastigheter för cirka 2,2 Mdr kr. Bolaget behöver ett starkare kassaflöde och större belopp med likvida medel.  Bolagets likvida medel uppgick den 30 september till 214 Mkr. Men det mest illavarslande var bolagets kassaflöde för den löpande verksamheten som under Q3 minskade till –991,8 Mkr (–199,7).

 

Sedan är förvärvet av storprojektet Primus 1 på Lilla Essingen en tickande bomb. Oscar köpte Primus 1, omfattande 42.000 kvm av Vasakronan i december 2014 för 920 Mkr med villkoret att tillträda fastigheten då detaljplanen var klar. Nu har stadsbyggnadskontoret i Stockholm uppgivit att detaljplanen snart är klar, vilket innebär att Oscar måste betala 828 Mkr till Vasakronan, efter ett avdrag för en handpenning om 92 Mkr.

 

Frågan blir om Oscar sedan har kassa att slutföra storprojektet Norra Tornen med cirka 300 bostäder i de två höghusen Helix och Innovationen i Hagastaden med planerad inflyttning hösten 2018 respektive våren 2020. Till detta ska läggas ännu ett storprojekt, nämligen Gasklockan om 90 meter (istället för ursprungliga 140 meter) i Norra Djurgårdsstaden, ännu ett storprojekt som möjligen kan byggstartas år 2019. SF