1 april 2023
onsdag, 20 december 2017 15:34

Fler företag och fler sysselsatta i Stockholm

Skrivet av 
alt
Stenbecksgranen, cirka 37 meter hög, finns på kajen vid Skeppsbron sedan år 1996. Granens förebild är den traditionella julgranen på Rockefeller plaza i New York.

 

Konjunkturen i Stockholm är fortsatt stark visar konjunkturrapporten. Under tredje kvartalet 2017 ökade lönesumman samtidigt som företagandet stärktes med fler nya företag och färre konkurser jämfört med samma kvartal 2016. Arbetsmarknaden utvecklades också väl med ökad sysselsättning och färre varslade. Antalet lediga jobb minskade dock för tredje kvartalet i rad i Stockholms stad och län.

 

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2016 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation, bygg, bank och försäkring samt utbildning som främsta draglok. Samtidigt stärktes företagandet med fler nya företag och färre konkurser.

 

– Återigen ser vi starka siffror som visar att Stockholm är en bra stad för företag och företagande. Fler nya företag, nya innovationer och ökad sysselsättning visar att staden utvecklas åt rätt håll. Att vi dessutom fått fart på bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter, ger bra förutsättningar för jobb och tillväxt, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

 

På arbetsmarknaden har antalet sysselsatta invånare ökat med 30 000 personer i Stockholms län sedan tredje kvartalet 2016, vilket motsvarar en tillväxt på 2,5 procent. Vidare minskade antalet varslade personer under perioden medan arbetslösheten i förhållande till befolkningen förblev oförändrad jämfört med samma kvartal 2016. Dock minskade antalet lediga jobb för tredje kvartalet i rad i både Stockholms stad och län.

 

– Det är glädjande att Stockholms näringsliv fortsätter att växa och vara Sveriges ekonomiska draglok. Företagandet stärktes under tredje kvartalet och vi ser att såväl lönesumma som sysselsättning ökar i flertalet branscher, vilket borgar för en fortsatt god utveckling i Stockholm även framgent, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

 

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 38.800 personer varav 14.500 i staden, vilket motsvarar uppgångar på 1,7 respektive 1,6 procent.

 

Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med tredje kvartalet 2016. Sett till de fyra senaste kvartalen har bostadsbyggandet ökat med 8 procent i länet och med 4 procent i staden.

 

Enligt Länsstyrelsen påbörjades under åren 2013-2016 nära 62.000 bostäder i Stockholms län, vilket kan jämföras med drygt 29.000 bostäder under föregående fyraårsperiod. Kommande år bedöms bostadsbyggandet vara fortsatt högt, även om toppen förmodligen är nådd. Länsstyrelsen i Stockholm bedömer att 20.000 bostäder påbörjas i år 2017, liksom det gjordes under år 2016, och att 18.000 bostäder börjar byggas i Stockholms län under nästa år, 2018.