1 april 2023
onsdag, 20 december 2017 16:09

Förvaltaren säljer 270 bostäder till hyresgäster

Skrivet av 
alt
Tidigare i år har Förvaltaren sålt Terränglöparen 9 med hela 463 lägenheter i Hallonbergen.

 

Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Violen 2 i Ör till Brf Logen för ombildning till bostadsrätt. Fastigheten ligger på Logdansvägen 2-48 och Örsvängen 6. Med 270 lägenheter är ombildningen en av de största i Sundbyberg. Köpeskillingen är 429,5 Mkr, motsvarande 21.356 kr/kvm.

 

– Genom ombildningen fortsätter Förvaltarens arbete med att bidra till en mångfald av boendeformer i alla stadsdelar. Därigenom utvecklas hela kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort, säger Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (M).

 

Violen 2 byggdes på 1960-talet och var en del av den tidens stora satsning på att bygga en miljon nya bostäder. I det läget köpte Sundbybergs stad marken i Ör från Stockholm stad och lät Förvaltaren bygga ett tusental nya lägenheter, däribland Violen 2 – med 270 lägenheter och 20.110 kvm bostadsarea och 708 kvm lokalyta.

 

– Med ombildningen och den nya bebyggelsen, bland annat vid centrum, blir Ör en mycket attraktiv stadsdel som kan erbjuda lägenheter med olika upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer. I planerna ingår också nya ägarlägenheter och boenden för äldre, säger Mikael T Eriksson.


Fakta – ombildningar

I Hallonbergen har Förvaltaren ombildat Terränglöparen 9 med 463 lägenheter. Därtill har bostadsrättsföreningarna i Vandraren 8 med 505 lägenheter och i Stigfinnaren 8 med 344 lägenheter fått ett erbjudande att köpa sina respektive fastigheter.

 

I övriga stadsdelar har Östern 5 vid Tuletorget med 84 lägenheter tackat ja till att köpa och Vargen 2 i Storskogen med 238 lägenheter har fått ett köperbjudande.

 

Enligt Förvaltarens tidning: ”I mina kvarter”, så kan 1.526 lägenheter i sex fastigheter säljas i Sundbyberg. Totalt har nu ett femtiotal föreningar anmält intresse att köpa.