28 mars 2023
fredag, 22 december 2017 20:03

Kungsleden säljer till Fortifikationsverket

Skrivet av 
alt
Stenvreten 4:1 i Enköping omfattar 46.700 kvm.

 

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Stenvreten 4:1 i Enköping. Fastigheten omfattar 46.700 kvm blandad användning, främst industri och lager och med en återstående hyresduration om 1,5 år.

 

Fastigheten hyrs i sin helhet av Fortifikationsverket som nu köper den. Köpeskillingen uppgår till 200 Mkr, vilket är i nivå med fastighetens bokförda värde.

Affären är villkorad av regeringsbeslut och frånträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2018.

 

Fastighetens årliga driftnetto uppgår till 22 Mkr.