1 december 2023
onsdag, 31 januari 2018 17:24

Anna Johansson, ny ordförande för Mistra Urban Futures

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                    

Anna Johansson (bilden) har utsetts till ny styrelseordförande för Mistra Urban Futures.

 

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. 

 

Mistra Urban Futures i är verksamma på sex platser i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 

 

Anna Johansson har en bakgrund som styrelseordförande för Bostadsbolaget och Got Event. Hennes politiska karriär startade 1995 som ledamot i stadsdelsförvaltningen i Bergsjön, Göteborg. Kort därefter valdes Anna Johansson in i Göteborgs kommunfullmäktige, där hon behöll sin plats till dess hon valdes in i riksdagen och utsågs till Infrastrukturminister 2014. Sedan 2007 är hon ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. 

 

Övriga nya ledamöter i Mistra Urban Futures styrelse är: Benjamin Bradlow, tidigare Deputy Manager, Secretariat Shack/Slum Dwellers International och doktorand Department of Sociology, Brown University, Thomas Elmqvist, Professor, Theme leader, Urban social-ecological systems and globalization, Stockholm Resilience Centre och Carl Mossfeldt, vd för Rework, World Fellow Yale University. 

 

– Jag gläder mig över möjligheten att leda Mistra Urban Futures styrelse, säger Anna Johansson.

 

Hon fortsätter:

– Det som gör Mistra Urban Futures intressant är kombinationen av lokala projekt kombinerat med det internationella nätverk av städer som utgör verksamheten. En annan aspekt är samarbetet mellan forskning och praktik. Jag ser fram emot att kunna bidra med erfarenheter från min politiska bakgrund till utvecklingen av centrumet.