18 maj 2021
torsdag, 10 maj 2018 11:11

Lennart Karlsson, ny styrelseordförande i HEBA

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                         

På HEBA:s årsstämma den 8 maj 2018 valdes en ny styrelse genom omval av Christina Holmbergh, Rolf H Andersson, Lena Hedlund, Tobias Emanuelsson och Lennart Karlsson. Till ny styrelseledamot valdes Johan Vogel. Lennart Karlsson (bilden) nyvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor valdes Ernst & Young.

 

Stämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2019 består av Lennart Karlsson, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif Mellqvist och Leif Edlund.

 

På stämman fastställdes även utdelningen för räkenskapsåret 2017 till 1,80 kr per aktie, med avstämningsdag för utdelning till den 11 maj 2018.