7 juni 2023
fredag, 31 augusti 2018 10:12

Arwidsro satsar på samhällsfastigheter

Skrivet av 
alt
Tobias Kjellin och Magnus Ekman blir affärsområdesansvarig respektive marknadsansvarig för ett nytt affärsområde inom Arwidsro.


Arwidsro startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget rekryterar Tobias Kjellin, tidigare vd på BTH Bygg, som affärsområdesansvarig och Magnus Ekman, projektchef på Index Residence som marknadsansvarig. Arwidsro samhällsfastigheter ska primärt bygga för egen förvaltning med ambitionen att skapa i alla avseende hållbara livsmiljöer.
    

– Arwidsro samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar vad vi anser vara samhällets viktigaste byggnader. Vi vill bokstavligen bidra till samhällsbygget med arkitektur av god kvalitet för de som behöver det mest – våra barn, unga, gamla och funktionsnedsatta, säger Peter Zonabend, vd för Arwidsro.
    

Arwidsro samhällsfastigheter ska vara en lärarande organisation som strävar efter att ständigt utveckla sin kunskap och kompentens.
    

– Med Arwidsro samhällsfastigheter vill vi bidra till att bygga samhälle där alla oavsett ålder och förutsättningar får möjlighet att utvecklas och växa till sin fulla potential. Vi tycker att alla har rätt till trivsamma, ändamålsenliga livsmiljöer byggda med omtanke och respekt. Våra fastigheter ska kort sagt vara värdiga ett demokratiskt och humanistiskt samhälle, säger Per Arwidsson, grundare och ägare av Arwidsro.