2 april 2023
tisdag, 02 oktober 2018 07:46

Skräckscenario med sänkta ränteavdrag?

Skrivet av 

 

alt
Thomas Mattsson, börsanalytiker.


Ränteavdragen ska fasas ut och bostadsbyggandet ska ökas, enligt den nye bostadsministern, Per Bolund (MP). Han vill kyla av bostadsmarknaden, för att begränsa hushållens ”skuldberg”. Tajmingen kan dock vara dålig. Det borde i så fall skett för länge sedan, menar Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Sänkningen riskerar att spä på nedgången på bostadsmarknaden.

 

Priserna på bostäder har femdubblats på 30 år och dubblerats sedan 2008. Att räntorna ska stiga på 3-5 års sikt råder det konsensus om bland storbankerna. Bostadspriserna ska ner 10-15 procent på några års sikt, enligt bankerna. Bostadspriserna har redan sjunkit med cirka 10 procent sedan augusti 2017, enligt SCB:s statistik.

 

̶  Det som drivit ner priserna den senaste tiden är ett överutbud av bostäder. Räntorna har också gått upp, men från en låg nivå. Tidigare har realräntorna sjunkit trendmässigt, vilket då har varit orsak till kraftig uppgång, anser Robert Boije.

 

Han skissade nyligen upp ett worst case scenario i media. Han menade att bostadspriserna kan kollapsa om ränteavdragen nu tas bort helt, utan nedtrappning. Då kan 30 procent ner för bostadspriserna bli resultatet. Han tonar dock ner den risken.

 

̶  Om ränteavdragen trappas ner så kommer det med stor sannolikhet att ske långsamt just för att inte orsaka snabbt och stort fall i bostadspriserna. Jag tror inte att ränteavdragen kommer att tas bort helt. Jag tror däremot att den kommunala fastighetsavgiften kan höjas något, säger han.

 

Men ännu har det inte tagits något riksdagsbeslut om ränteavdragen. Det är osäkert om Moderaterna och Socialdemokraterna kommer att stödja bostadsministerns förslag. Men blotta oron för sänkta ränteavdrag sätter press på bopriserna i riket.

 

Riktiga skräckscenarier cirkuleras också i media. Professor emeritus, Hans Lind, vid KTH, menar att bostadspriserna ska halveras efter den stora uppgången. Krascher beroende på exempelvis en överraskande lågkonjunktur har alltid orsakat fall i bostadspriserna, enligt Lind. Han har jämfört bopriser med räntor, inkomster, underliggande kostnader för bostäder över tid.

 

̶ ̶  Han beaktar knappast den forskning som visar att realräntorna världen över sjunkit med 3,5 procentenheter de senaste 30 åren. De förväntas förbli låga under överskådlig framtid. Visst kan bostadspriserna sjunka mycket, men inte på grund av att vi idag har en bubbla, invänder Robert Boije.

 

Boije tillägger att bostadsbristen förklarar en del av den tidigare häftiga ökningen av bopriserna. Nationalekonomen, Tino Sanandaji, menar att bristen på fysiska bostäder kanske är det starkaste skälet till att bostadspriserna skenat. Regeringen vill dämpa det, genom att stimulera ökat bostadsbyggande. Det är ännu oklart hur det ska gå till.

Relaterade artiklar (efter tagg)