27 mars 2023
måndag, 10 december 2018 12:48

SISAB förstärker projektavdelningen

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                   
Behovet av nya elevplatser är fortsatt stort och nu förstärker SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) sin organisation med två nya topprekryteringar av projektområdeschefer; Pia Lundgren (bilden t v) och Peter Jernberg (t h). Lundgren arbetar idag som projektområdeschef på Akademiska Hus och börjar på SISAB i februari nästa år, medan Jernberg, närmast från konsultfirman Erfator, redan har börjat sin nya tjänst.
    

– Med vårt uppdrag följer ett stor ansvar och då är det tryggt att vi kunna rekrytera två så pass kunniga personer till SISAB, säger Anders Eklund, chef för projektavdelningen.
    

De senaste tre åren har SISAB tillskapat cirka 15.000 nya elevplatser och nästa år är målet ytterligare 5.000 elevplatser. Förutom ny-, om- och tillbyggnader så kvarstår ett fortsatt stort behov av tillfälliga lösningar. Därför har SISAB skapat ett nytt projektområde med fokus på bland annat paviljonguppställningar. Peter Jernberg, som i sin senaste roll på Erfator var projektledare för flera av dessa, blir ny chef för detta projektområde. De senaste två åren har SISAB ställt upp paviljonger med en kapacitet på drygt 3.000 elevplatser.
    

– Självklart vill vi helst bygga nytt men paviljonger hjälper oss inom staden att skaffa fram bra och nödvändiga lokaler snabbt, säger Anders Eklund.