2 april 2023
onsdag, 12 december 2018 12:27

White vinner på Årstafältet

Skrivet av 
alt
Ett högre hus markerar ett av Pentagonens hörn och bildar en fond till den planerade parken i söder. Här placeras också förskolan i två plan med koppling både mot parken och innergården.

alt
Mellan kvarteren Kilen och Pentagonen sträcker sig Tysta gatan, där mindre butiker samsas med kaféer. Här går livet lite långsammare när människor möts i vardagen.


White arkitekter skapar tillsammans med Midroc kvarteret Pentagonen inom kvarteret G i den nya stadsdelen Årstafältet i Stockholm. På platsen finns goda förutsättningar för att bygga med stadskvaliteter; bra kommunikationer runt hörnet, en harmoni mellan arbetsplatser och hem samt nära till parker och natur.
    

Kvarteret G blir ett nav som håller ihop området och skapar en helhet när Årstafältet växer fram. Kvarteret består av Kilen och Pentagonen. Pentagonen, som ritas av White, är ett storgårdskvarter med cirka 350 lägenheter, en förskola med fem avdelningar, trygghetsboende och ett bottenplan med över 1.200 kvm kommersiella lokaler. Den totala ytan är cirka 40.000 kvm.
     

Bebyggelsen ska spegla områdets miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför föreslår White bland annat att huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska vara i massivträ.
     

– Med stadens vision om ett Stockholm som håller samman blir det extra viktigt att både skapa en fin boendemiljö och lika mycket ta hand om gaturum och gårdar – det intilliggande livet emellan, Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White.