1 december 2023
tisdag, 18 december 2018 17:14

Folkhem startar stort trähusprojekt i Hagastaden

Skrivet av 

Cederhusen är ritade av General Architecture och blir Stockholms första stora projekt i massivt trä, samt ett av de största i världen, i en innerstadsmiljö.

 

 

I januari påbörjas ett av världens största trähusprojekt i Hagastaden i centrala Stockholm. Det står klart sedan Stockholms stads kommunfullmäktige gett klartecken till projektet Cederhusen, som börjar byggas i januari 2019. Projektet innehåller fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter, och åtta lokaler, totalt cirka 21.500 kvm BTA ovan mark. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna.

 

Projektet Cederhusen påbörjades av Folkhem redan 2010, då företaget såg möjligheten att bygga ut Stockholms klassiska stenstad med ett klimatsmart och vackert tillägg. Sex år efter den första kontakten med Stockholms stad fick Folkhem markanvisningar för kvarteren Bologna och Humboldt. Kvarteren byggs i sin helhet ovanpå taken till de tre tunnlarna för E4/E20 samt Värtabanan, vilket innebär komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion. Trähusens lätta vikt medger att byggrätten kan nyttjas i sin helhet och den ursprungliga tanken med detaljplanens utformning uppfyllas.

 

Projektet etablerar den storskaliga satsningen på trähusbyggande som är ambitionen med Folkhem, där Veidekke och Rikshem är parter.