27 mars 2023
onsdag, 19 december 2018 13:10

​Svalnande konjunktur i Stockholm

Skrivet av 

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm, och Anna Gissler, tf vd Stockholm Business Region.

 

 


Stockholmskonjunkturen var förhållandevis stark under årets tredje kvartal men mattades av något jämfört med motsvarande kvartal 2017. Näringslivet och befolkningsutvecklingen utvecklades väl samtidigt som sysselsättningen steg. Byggandet och företagandet följde dock en svagare utveckling.

– Efter flera år av kraftfull högkonjunktur ser vi en avmattning av konjunkturen. Inte minst ser vi det inom bostadsbyggandet. Nu är det viktigt att vi får en ny regering som säkerställer en blocköverskridande reformerad bostadspolitik som ökar rörligheten av bostäder. Amorteringskrav och flyttskatter hämmar möjligheterna för Stockholms utveckling och därför måste reformer till skyndsamt, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), Stockholms stad.

Konjunkturrapporten visar vidare att arbetslösheten i förhållande till befolkningen minskade marginellt i både länet och staden under samma period. Antalet varslade personer ökade däremot samtidigt som antalet lediga jobb visade en negativ utveckling.

– Vi ser tecken på en avmattning i konjunkturen även i Stockholm. Det är dock glädjande att såväl lönesumma, sysselsättning och befolkning fortsätter att utvecklas väl i hela Stockholmsregionen där huvudstaden agerar draglok, säger Anna Gissler, tf vd Stockholm Business Region.