27 mars 2023
fredag, 21 december 2018 18:13

Einar Mattsson köper byggrätter av Vasakronan

Skrivet av 

Vasakronans bebyggelse vid Telefonplan. Foto: JLL

 

Vasakronan säljer bostadsbyggrätter på Telefonplan. Försäljningen avser Telefonfabriken 7 med byggrätter för bostäder. Köpare är Einar Mattsson Projekt och köpeskillingen uppgår till 210 Mkr.

 

På Telefonplan i Stockholm har Vasakronan ett engagemang som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Över tid har man framgångsrikt omvandlat platsen från industrikvarter till en levande stadsdel med kontor, bostäder och service.

 

Nu har en ny detaljplan arbetats fram för den nordöstra delen av Telefonfabriken 1. I den nya detaljplanen har en fastighet, Telefonfabriken 7, styckats av. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017 och innebär att den befintliga matsalsbyggnaden, hus 10, rivs för att göra plats för byggrätter.

 

Detaljplanen medger byggnation om 14.000 kvm, varav 12.000 kvm avser bostäder och cirka 2.000 kvm avser centrumändamål.

 

Köparen tillträder fastigheterna när Vasakronan har färdigställt ledningsflytt och den befintliga byggnaden har rivits, ett arbete som bedöms vara avslutat senast i början av andra kvartalet 2019.

 

– Det är ännu tidigt i processen så vi har inte några färdiga ritningar att visa upp. Men det jag ser framför mig är en skalenlig bebyggelse med högkvalitativa bostäder och ett större utbud av stadsmässig service som mat och dryck nära bostäderna. Det kollektivtrafiknära läget och den bubblande utvecklingen gör den här platsen till ett attraktivt område att bo i, säger Einar Mattssons mark- och projektförvärvschef Britta Blaxhult.


Centralt läge i Telefonplan
Telefonfabriken 7 är belägen på LM Ericssons väg vid Telefonplan i Stockholm. Området är en av de första riktiga förstäderna till Stockholm och karaktäriseras av funktionalistisk bebyggelse. Närliggande bostäder producerades till de dåvarande arbetarna som var anställda i Ericssons fabrik. Ericsson etablerade fabriken i slutet på 30-talet och hjälpte även till att tillskapa bostadshusen i anslutning till fabriken.

 

Den aktuella fastigheten har ett mycket centralt läge i Telefonplan med tunnelbanan på cirka 100 meters avstånd samt närhet till matbutik och restauranger.