1 april 2023
lördag, 22 december 2018 02:08

Hemsö köper Helsingfors tingshus för 2 Mdr

Skrivet av 

Helsingfors tingshus omfattar 50.000 kvm och andelen offentliga hyresgäster är 87 procent.

 

Hemsö förvärvar tingshuset i Helsingfors för cirka 200 MEUR, cirka 2.056 Mkr. Största hyresgäst är finska staten.

 

Fastigheten är specialanpassad för justitiedepartementet och belägen i Gräsviken i centrala Helsingfors. I byggnaden finns idag ett flertal hyresgäster som till största delen har direkt eller indirekt anknytning till rättsväsende.

 

Den totala uthyrbara ytan uppgår till nästan 50.000 kvm med en återstående hyrestid på 12 år. Den finska staten är största hyresgäst med olika enheter inom finska justitiedepartementet, bland annat Helsingfors Tingsrätt, Helsingfors Hovrätt, Helsingfors Rättshjälpsbyrå och Åklagarämbetet. Offentliga hyresgäster utgör 87 procent av hyresintäkterna. I övrigt finns också lokaler för kontor, restaurang, handel och lager.

 

Byggnaden uppfördes 1940 för att tillhandahålla kontors- och fabrikslokaler åt det statliga alkoholbolaget Alko. Under 2004 och 2010 genomfördes omfattande renoveringar för konvertering till en modern kontorsbyggnad.

 

Fastigheten har ett centralt och strategiskt läge med närhet till både service och kommunikationer. Fastighetens unika placering vid vattnet erbjuder dessutom hyresgästerna sjöutsikt.

 

– Förvärvet av Helsingfors tingshus innebär att vi väsentligt ökar vår portfölj med offentliga hyresgäster i Helsingfors. Vår strategi är långsiktigt ägande och förvärvet ligger väl i linje med detta, säger Nils Styf, vd för Hemsö.

 

– Det är glädjande att vi nu förvärvar det stora och anrika tingshuset och att vi därmed växer i centrala Helsingfors. Dessutom stärker vi relationen med finska staten via det statliga affärsverket Senatfastigheter, säger Jarkko Leinonen, Hemsös chef för Finland.

 

Tillträdet beräknas ske under januari 2019.