2 april 2023
lördag, 29 december 2018 18:17

Peab säljer Steam Hotel i Västerås

Skrivet av 

Fastigheten Ångkraftverket 2 i Västerås har Steam Hotel och Kokpunkten Actionbad som hyresgäster.

 

Peab har sålt fastigheten Ångkraftverket 2 i Västerås i vilken Steam Hotel och Kokpunkten Actionbad är hyresgäster. Försäljningen har skett till Centur som ägs till lika delar av Peab och Balder.

 

Peab har i egen regi utvecklat och byggt hotellet och badet. Hotellet har varit i drift med ESS hotell som operatör sedan augusti 2017 och har haft en väldigt bra utveckling med mycket positiv uppmärksamhet. Hotellet och badet utgör tillsammans en destination som bidragit till att befästa Västerås position på turistkartan.

 

För den fortsatta förvaltningen är det logiskt att ägandet övergår till Centur. Via delägande i Centur har Peab även del i framtida resultat.

 

Transaktionen har ingen påverkan på resultatet, men innebär att Peabs nettoskuld minskar med 765 Mkr. Transaktionen redovisas och har likviditetseffekt i fjärde kvartalet 2018.

 

– För Peabs projektutvecklingsverksamhet är detta en bra transaktion som frigör kapital samtidigt som vi har del i den framtida utvecklingen via vårt joint venture bolag Centur, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.