19 maj 2024
tisdag, 15 januari 2019 15:36

Restate: Fler vill ombilda i nyare hus

Skrivet av 

 


Jan Bjurfors, ombildningskonsult i Restate.
Restate har genomfört en undersökning genom telefonintervju bland de boende i 33 allmännyttiga fastigheter i Stockholms ytterområden. Sett från fastighet till fastighet så är resultatet mycket varierande.

 

Bland de 377 hyresgäster som medverkade i intervjun var 55 procent positiva till en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Men i ett antal hus visade endast 17 procent intresse medan det å andra sidan fanns exempel på där alla tillfrågade positiva till att ombilda. Bland de områden där intresset är större för ombildning kan framförallt nämnas Farsta och Solberga.

 

Av de kommentarer som de tillfrågade lämnade i samband med undersökningen kan konstateras många känner en osäkerhet om de får lån och hur skuldkvotstak och amorteringen slår.

 

– En slutsats vi drar utifrån undersökningen är att intresset är högre i nybyggda hus jämfört med det äldre beståndet. Om staden menar allvar med att ombilda så behöver man alltså vara beredd att släppa till även lite nyare hus och även tillåta ombildning i andra områden än på Järvafältet, säger Jan Bjurfors, ombildningskonsult i Restate.