2 oktober 2023
tisdag, 13 augusti 2019 11:09

Fabeges första bilder för vision Flemingsberg Utvalda

Skrivet av 

 

Nya höga hus i Flemingsbergsdalen.  I Fabeges vision går den nya järnvägen i en tunnel under Flemingsbergs nya affärsstad. Foto: Fabege

 Ett större torg i Stockholm South Business District. Foto: Fabege

 

 


Utsikt från en terrass mot den nya affärsstaden i Flemingsbergsdalen. Foto: Fabege

 


Nu har Fabege publicerat de första bilderna för sin vision om affärsstaden Flemingsberg. Fabege säger att snart går startskottet för Fabeges stora satsning att förvandla Flemingsberg till en levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare, ett planarbete om cirka 10 år. Det var i augusti 2018 som Huddinge kommun och Fabege presenterade de första planerna på affärshubben Stockholm South Business District.

 

 

I planerna finns cirka 50.000 arbetande, 50.000 boende och 50.000 besökare ska tillsammans bidra till en varierad, dynamisk och multifunktionell plats som skapar grogrund för nya idéer.

 

Flemingsberg är ett stort och viktigt utvecklingsområde i den södra kommundelen, och Huddinge kommun arbetar tillsammans med Fabege och andra fastighetsägare med att ta fram ett program för området. Ett av förslagen till Flemingsbergs utveckling är att bygga en större arena i området. Detta förslag är ännu bara på ritbordet och befinner sig i ett mycket tidigt skede där inga beslut är fattade. Huddinge kommun bistår givetvis med kommunal handläggning av detta ärende.


Vissa har dock tolkat det som att Huddinge kommun ska gå in och medfinansiera den nya arenan, säger Huddinge kommun i ett pressmeddelande. Så är inte fallet. Huddinge kommun kommer inte att gå in med medel för att bygga en ny arena i området.

 

I planerna ska Huddinge kommun tillsammans med Fabege och andra fastighetsägare i Flemingsbergsdalen  ta fram ett program. Inom ramen för detta program ska det finnas en bra struktur för bebyggelsen och för den infrastruktur som kan komma att byggas. I programmet testas vilka volymer, olika typer av bebyggelse och storlek på kvarter som en ny stadsdel kan komma att få. Programmet kommer att gå ut på samråd så att alla kan ta del av innehållet och få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.