25 april 2024
tisdag, 27 augusti 2019 12:16

Sofia Ljungdahl blir Besqabs regionchef i Uppsala

Skrivet av 

 Rekrytering av Sofia Ljungdahl (bilden) innebär att hon blir Besqabs nya regionchef i Uppsala. Hon har haft rollen som stabschef på Besqab sedan maj 2015 och hon har suttit i koncernledningen sedan februari 2016, med ansvar för produktion, HR och IT. Hon har bred erfarenhet med över 20 år inom bostadsbranschen.

 

– Sofia tar med sig gedigen kompetens till Uppsalakontoret, ett värdefullt bidrag till det intensiva arbetet med att fortsätta utveckla regionen, säger Anette Frumerie, vd för Besqab. Jag är glad att Sofia tackade ja till det här jobbet. Vi har arbetat ihop tidigare och jag känner väl till hennes kvalitéer.

 

– Det ska bli mycket inspirerande att få ta ansvaret för Uppsala där Besqab just nu har alla olika boendeformer i produktion; småhus, bostadsrättslägenheter, hyresrätter och vårdboende. Därutöver har vi en fantastiskt fin byggrättsportfölj i Uppsala som jag hoppas kunna bidra till att förverkliga genom min erfarenhet i bostadsbranschen, säger Sofia Ljungdahl, som tillträder som regionchef den 7 oktober. I samband med detta lämnar Albert Koistinen rollen som regionchef och han övergår till tjänsten som affärsutvecklare i Uppsala. Albert Koistinen lämnar även i och med detta Besqabs koncernledning.

 

Sofia Ljungdahl är född 1969. Hon är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i väg- och vattenbyggnadsteknik. Hon har tidigare varit projektutvecklingschef på Rikshem AB samt vd för Peab Bostad AB. Hon har även erfarenhet från ledande befattningar i JM-koncernen inom såväl byggverksamhet som projektutveckling och nu närmast i fyra år som stabschef på Besqab.