25 april 2024
torsdag, 05 september 2019 13:58

Kjell och Pettersson till Amastens styrelse

Skrivet av 

 


Valberedningen i Amasten föreslår att Bengt Kjell (bilden) och Jakob Pettersson ska väljas till nya styrelseledamöter på en extra bolagsstämma den 23 september.

 

Bengt Kjell är född 1954 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har stor erfarenhet från operativa ledande befattningar och styrelser i noterade bolag som Kungsleden, Hemfosa och Nyfosa, men även som vd för Handel och Industri och som vice vd för Industrivärden.

 

Jakob Pettersson är född 1986 och han har en masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har erfarenhet från investeringar i retailbolag samt fastigheter och han arbetar idag på ICA-handlarnas Förbund med ansvar för ägarstyrning och kapitalförvaltning.