2 oktober 2023
torsdag, 17 oktober 2019 19:09

White rekryterar chef för ny digital affärsenhet

Skrivet av 

 

 Rekryteringen av Petter Green (bilden) innebär att han blir chef för Whites Digital Business Hub, som är en tvärgående affärsenhet med fyra grupper som kommer att vidareutveckla och växa Whites erbjudanden inom områden som BIM, computational design, visualisering, simulering och analys.

Petter Green kommer senast från den digitala byrån Valtech där han var affärsutvecklare och försäljningsansvarig. Han har en lång erfarenhet av strategisk samverkan, tjänstekoncept och digitala lösningar. Under åren har Petter även arbetat nära research- och konsumentpåverkansfrågor.

– Att komma till White i detta skede är en rolig utmaning. Jag vill bidra med stärkt digital affärsutveckling i linje med Whites vision och värden kring kvalitet och hållbarhet. Då skapar vi mervärde för kunderna och en starkare position på marknaden, säger Petter Green, ny chef för Digital Business Hub på White Arkitekter.

– Petter Green bidrar med ny kunskap som kommer att stärka oss. Genom enheten Digital Business Hub utökar vi satsningen på digitalisering. Vi skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan våra kompetenser. De digitala modeller vi skapar i våra projekt nyttjas för analys, kommunikation och förvaltning, och är en produkt i sig. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att vi skall kunna skapa hållbar arkitektur, och nya värden för våra uppdragsgivare, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.

– Jag tror på framgång genom effektivt samarbete med engagerade medarbetare. Resultat skapas i ett klimat där man utmanar varandra och med verktyg som engagerar och inkluderar, säger Petter Green.

Petter Green tillträdde som chef för Digital Business Hub den 7 oktober.