19 maj 2024
torsdag, 31 oktober 2019 13:44

EM tvingas grundförstärka Hovings malmgård

Skrivet av 

 

Hovings malmgård på Alsnögatan på Södermalm ägs av Einar Mattsson. Fastigheten som har varit tom i flera år har förfallit och vandaliserats. Foto: Holger Ellgaard.

 

Einar Mattsson Byggnads AB köpte Hovings malmgård år 2000 av Stockholms stad samtidigt som staden gav Einar Mattsson en markanvisning för 64 hyresrätter om 4.700 kvm i kv. Sommaren 1, intill Hovings malmgård. Men i snart 20 år har staden och Einar Mattsson inte kommit överens om utvecklingen av markanvisningen. I ett pressmeddelande skriver Einar Mattsson: ”Sedan dess har vi kontinuerligt resonerat med staden om hur området kan utvecklas. De senaste 20 åren har ett flertal olika diskussionsunderlag skickats in. Så även den senaste tiden. Som vi förstått har det inte funnits ett intresse från stadens sida att utveckla något av förslagen vidare.”


Men enligt Stadsmuseet har EM inte gjort tillräckligt för att underhålla byggnaden, skrev SödermalmDirekt i juli förra året. Malmgården är k-märkt och den får den inte rivas och enligt skyddsbestämmelser från detaljplanen år 1996 får huset inte förvanskas, förändras eller förfalla. Stadsmuseet har påmint EM om underhållsansvar, eftersom Malmgården har vandaliserats och förfallit. Ännu i juli 2018 fick Stadsmuseet inget svar från EM.

Det verkar som Hovings malmgård blir ett misslyckat projekt. I ett pressmeddelande skriver EM:
”I dagsläget finns inga byggplaner för Hovings malmgård mer än att vi behöver grundförstärka huset och ta hand om det så att det kan stå kvar. Grundförstärkningen av ett så känsligt hus innebär många utredningar och en noggrann planering och vi planerar att genomföra detta under 2020. Vi kan bara beklaga den uppkomna situationen då vi och därmed även Hovings malmgård har förlorat 20 år på ovissheten.


Hovings malmgård (även kallad Hiertas malmgård) ligger vid nuvarande Alsnögatan 3 nära Danvikstull på Södermalm. Gården uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och beboddes mellan 1842 och 1848 av industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta. Gården var då en del av Liljeholmens stearinfabrik fram till år 1971 då fabriken flyttade till Oskarshamn. Nu står byggnaden tom och tämligen förfallen.