4 juni 2023
torsdag, 21 november 2019 11:40

BaseCamp bygger 640 studentbostäder i Malmö

Skrivet av 

 

BaseCamp Student ska bygga 640 bostäder, främst enrumslägenheter, alla med eget kök och badrum i ett kvarter med varierande byggnadshöjder på 6-9 våningar. Total projektkostnad beräknas till över 800 Mkr. Byggstart: sommaren 2020 och inflyttning hösten 2022. Bild: Lars Gitz Architects

 

 

Skandia Fastigheter säljer en byggrätt i fastigheten Tåten 1, Västra Hamnen i Malmö, där BaseCamp Student ska uppföra studentbostäder i ett kvarter om cirka 19.000 kvm. Det blir runt 640 möblerade rum och gemensamma ytor, med beräknad inflyttning 2022.

 

Platsen för BaseCamp Students första etablering på den svenska marknaden blir i anslutning till Masttorget i Västra Hamnen i Malmö. På det som idag är en parkeringsplats kommer runt 640 studentbostäder att byggas i enlighet med BaseCamp Students koncept. Masthusen i Västra Hamnen är Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel där Skandia Fastigheter utvecklat kontor, handel, bostäder och samhällsservice, med fokus på låg miljöbelastning och levande, trygga miljöer.

– Vi är oerhört glada över att äntligen kunna ta steget över sundet och etablera oss i Sverige. Malmö är dessutom en spännande stad med en ung och växande befolkning där universitetens och studenternas roll kommer att öka framöver. Vi ser fram emot att bidra till att stärka Malmö som studieort, inte minst genom att erbjuda ytterligare drygt 640 studenter ett boende. BaseCamp Students vision är att utveckla studentbostäder som inte bara är en bas för den enskilda studenten utan också bidrar till att skapa en social och inspirerande bostadsmiljö, säger Jesper Dam, partner och vd för BaseCamp Student i Skandinavien.

– BaseCamp Students etablering bidrar stort till vår och stadens gemensamma ambition om att Masthusen ska vara Västra Hamnens multifunktionella nav. Parallellt med detta planerar vi nu för ännu ett kvarter, som bland annat kommer att innehålla ett mobilitetshus och en förskola i fem våningar med 4.000 kvm grönytor, varav hälften på tak. Vi har också ambitionen att tillgängliggöra taket efter förskolans öppettider så att Malmöborna kan få ta del av den fantastiska miljö vi tillför området, säger Tim Prevolnik, marknadsområdeschef i Malmö på Skandia Fastigheter.

Byggnationen i Västra Hamnen kommer till största delen bestå av mindre enrumslägenheter med kök och badrum, men där samtliga boende också har tillgång till runt 1.000 kvm gemensamma ytor. BaseCamps koncept bygger på att skapa gemenskap mellan de boende där väldesignade och centralt placerade ytor som lounge, studierum, gym, gemensamma kök, etc. är några av fundamenten som gör det möjligt att umgås. Alla BaseCamp Students projekt är också fullserviceboenden där allt från möbler till sociala aktiviteter ingår i hyran, med målet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för studenterna att trivas på orten och lyckas med sina studier.

Marken har sålts av Skandia Fastigheter och är en del av den omfattande utvecklingen av området Masthusen. BaseCamp Students projekt kommer att vara en av de sista byggnationerna i Masthusen och kommer att bidra med ytterligare en pusselbit i att skapa en attraktiv och trivsam miljö i området.

– Masthusen och Västra Hamnen är ett perfekt läge för studentbostäder och för oss. Det är promenadavstånd till universitetet, centrum och stranden, det kan väl inte bli bättre? Samtidigt innebär den utveckling som fortfarande pågår att områdets redan höga kvaliteter kommer att höjas ytterligare. Med andra ord är vi väldigt tacksamma att Skandia fastigheter givit oss möjligheten att etablera oss i Masthusen, avslutar Jesper Dam.

Fakta om BaseCamp Student Malmö

1. Totalt 640 bostäder, främst enrumslägenheter, alla med eget kök och badrum. 2. Kringbyggt kvarter med varierande byggnadshöjder på 6-9 våningar. 3. Totalvolym på cirka 19.000 kvm BTA, varav 1.000 kvm gemensamma ytor. 4. Total projektkostnad beräknas till över 800 Mkr. 5. Byggstart sommaren 2020 och inflyttning hösten 2022. 6. Arkitekt: Lars Gitz Architects