4 juni 2023
fredag, 22 november 2019 12:43

Regio köper fyra fastigheter i centrala Västerås

Skrivet av 

 

Eric Bergström, vd för Regio och partner Brunswick Real Estate.

 

 

Fastighets AB Regiohar förvärvat fyra fastigheter i centrala Västerås med en uthyrningsbar yta om cirka 22.000 kvm. Därmed uppnår Regio en total förvaltningsvolym i Västerås om cirka 50.000 kvm. ¨
Köpeskillingen har inte meddelats.

Regio har ingått ett ovillkorat aktieöverlåtelseavtal avseende fyra fastigheter, med övervägande del kontorslokaler, inom kvarteret Märta i centrala Västerås. Säljare är Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt som även fortsättningsvis kommer att vara den största hyresgästen i fastigheterna. Tillträde sker den 29 november 2019.

Eric Bergström
, vd för Regio och partner Brunswick Real Estate, säger:
– Det är med glädje vi meddelar att Regio har genomfört ett förvärv i centrala Västerås och därmed byggt upp en betydande fastighetsportfölj i en av Sveriges starkaste regionstäder. Regio är en långsiktig ägare och vi avser att fortsätta växa genom fler förvärv.  

Real Value Management (”RVM”) har fått uppdraget att förvalta och vidareutveckla fastigheterna i enlighet med Regios etablerade modell för lokalt förankrad förvaltning (Local Asset Management Partner).

Regios rådgivare i samband med förvärvet var Kilpatrick Townsend, PwC och PropCon.

Fastighets AB Regio
äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500.000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden
är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.