4 juni 2023
fredag, 22 november 2019 13:24

Vonovia har 72,3 procent av rösterna i Hembla

Skrivet av 

 

Rolf Buch, CEO för Vonovia.

 

 

Efter fullföljande av förvärvet av Blackstones aktiepost i Hembla och förvärv av ytterligare aktier på marknaden äger Vonovia nu cirka 72,3 procent av rösterna (cirka 65,0 procent av aktiekapitalet) i Hembla. Men styrelsen  för Hembla  som har utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Patrick Forslund, Fredrik Brodin och Karolina Keyzer säger:
– Vid en samlad bedömning anser Kommittén att erbjudandet inte fullt ut reflekterar Hemblas tillväxtmöjligheter och värde ur ett finansiellt perspektiv. Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar kommittén därför enhälligt Hemblas aktieägare att inte acceptera erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet i Vonovias förvärv av samtliga aktier i Hembla (före detta D. Carnegie Co) uppgår till cirka 19,8 Mdr kr, baserat på nuvarande antal utestående aktier i Hembla. Enligt den tidplan som finns intagen i den erbjudandehandling som offentliggjordes den 8 november 2019, inleddes acceptfristen den 11 november 2019 för att avslutas den 9 december.

 

Vonovias vd Rolf Buch säger i en kommentar:
– Vi noterar uttalandet från den oberoende budkommittén som publicerades tidigare i dag. Inte desto mindre är vi övertygade om att vårt erbjudande är en god möjlighet för Hemblas aktieägare att realisera värde, och vi kontrollerar redan 72,3 procent av rösterna i bolaget. Vi noterar också att budkommittén poängterar att likviditeten i Hemblas aktie kan bli mer begränsad framöver. Jag är övertygad om att en kombination av Hembla och Vonovia är strategiskt riktig. Vonovias engagemang på den svenska marknaden är långsiktigt, och vi har för avsikt att skapa långsiktigt värde för våra hyresgäster genom ytterligare investeringar i Hemblas fastigheter. Vi är en ansvarstagande ägare och det är inte en del av vår strategi att realisera värde genom framtida försäljningar.Vonovia SE är Europas ledande fastighetsbolag för bostäder med fokus på hyresrätter. Vonovia äger för närvarande cirka 395.600 lägenheter i attraktiva städer och regioner i Tyskland, Österrike och Sverige. Bolaget förvaltar därtill cirka 78.350 lägenheter. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 47,8 miljarder euro.