25 april 2024
fredag, 22 november 2019 16:28

Scandic utser Steen-Mevold till Chief Portfolio Officer

Skrivet av 

 
Rekryteringen av Svein Arild Steen-Mevold (bilden) innebär att han har utsetts till Chief Portfolio Officer med övergripande ansvar för Scandics portföljhantering. Han är idag är chef för Scandic Hotels Norge. Scandic genomför organisationsförändring för att stärka fokus på portföljutveckling

Scandics hotellportfölj har växt snabbt de senaste åren, och koncernen är idag den klart ledande hotelloperatören i Norden. Under året initierades en översyn av hotellportföljen samtidigt som Scandic också arbetar med att effektivisera investeringsverksamheten och se över framtida tillväxtmöjligheter.

För att ytterligare stärka och effektivisera Scandics portföljutveckling har en ny funktion med helhetsansvar för portföljhantering inrättats i koncernledningen. Den nya rollen inkluderar ett övergripande ansvar för utveckling av hotellportföljen och omfattar bland annat hyresavtal, relation med fastighetsägarna, designkoncept samt projektledning för renoverings- och nyinvesteringar.

– I takt med att Scandic har blivit större har vi sett ett behov av att ta ett starkare grepp om vår portföljhantering. Därför samordnar vi nu våra kompetenser inom allt från hyresavtal till konceptutveckling och investeringar. Jag är övertygad att Svein Arild kommer att vara framgångsrik i att leda detta viktiga arbete, säger Jens Mathiesen, Scandics vd och koncernchef.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta med att utveckla Scandics hotellportfölj. Det finns en betydande potential inom detta område när vi nu samordnar våra resurser och drar nytta av våra skalfördelar, säger Svein Arild Steen-Mevold.