4 juni 2023
måndag, 25 november 2019 10:59

Serneke säljer på Lindholmen för 173 Mkr

Skrivet av 

 

Senekes säljer en fastighet om 9.800 kvm till Älvstranden Utveckling. Den sålda fastigheten ligger granne med den kommande stadsdelen Karlastaden.


Serneke har sålt en fastighet om cirka 9.000 kvm till Fastighetsaktiebolaget Fribordet, ett helägt dotterbolag till Älvstranden Utveckling AB. Köpeskillingen uppgår till 173 Mkr.

 

Den avyttrade fastigheten ligger granne med den kommande stadsdelen Karlastaden och är strategiskt viktig för den vidare utvecklingen av området. Fastigheten omfattar 8.760 kvm mark och lokalarean uppgår till cirka 9.800 kvm.

Serneke Groups vd och koncernchef Ola Serneke är glad för den nya ägaren Älvstranden Utveckling:
– Det känns extra bra att köparen är Älvstranden Utveckling, som med säkerhet kommer att tillvarata stadens intressen i kommande stadsutveckling på Lindholmen. Vi har haft en positiv utveckling av fastigheten sedan vårt förvärv, och då följer det även vår strategi att sälja vid denna tidpunkt.

 

Tillträdesdagen är satt till den 29 november 2019. Försäljningen förväntas ge en positiv resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om cirka 20 Mkr samt en positiv likviditetseffekt om drygt 100 Mkr. Försäljningen konfirmerar även tidigare uppskrivning om cirka 20 Mkr.