4 juni 2023
måndag, 25 november 2019 12:32

Sizes dubblar produktionen till 1.200 bostäder

Skrivet av 

 

I februari 2019 påbörjade Sizes sin industriella tillverkning av flerbostadshus i Oskarshamn.


Sizes, den industriella tillverkaren  av flerbostadshus, investerar i my produktionskapacitet, automation och förstärker samtidigt organisationen. Expansionsplanerna och investeringen ska ses med bakgrund av att Sizes nyligen tecknade ett tioårigt avtal med Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, för tillverkning av hyreslägenheter. Det aktuella avtalet tillsammans med en generellt ökande efterfrågan innebär att Sizes fördubblar sin kapacitet vid produktionsanläggningen i Oskarshamn under 2020. Kundbasen består bland annat av Rikshem, Heimstaden, Bergsundet Development, BJC Group, NREP samt systerföretaget I Am Home. Nuvarande orderstock, i form av tecknade entreprenad- och förstudieavtal, uppgår till 1.400 Mkr.

– Vår industriella tillverkning utmanar traditionellt byggande. Vi är stolta över att tillverka moderna bostäder åt en rad namnkunniga fastighetsbolag, trots bolagets korta historia. Med vår flexibla tillverkningsprocess kan vi möta kundernas högt ställda krav, projektspecifika behov samt önskemål om god och varierande gestaltning, säger Niklas Andersson, grundare pch vd för Sizes.

Sizes grundades år 2017 med målet att sänka produktionskostnaderna i de projekt som systerbolaget I Am Home utvecklar. I Am Homes huvudstrategi är att utveckla hyresrättslägenheter där ökade kostnader inte drabbar kunden vilket ofta är fallet för äganderätter och bostadsrätter. Bolaget identifierade industriell tillverkning som lösningen och genomlyste den europeiska marknaden efter möjliga leverantörer utan att finna någon som kunde kombinera kvalité, flexibilitet och miljöaspekter till ett hållbart pris. Därmed uppkom affärsidéen att själva fylla tomrummet och Sizes grundades.

Genom att under 2019 även producera åt externa kunder medges större volymer för att pressa inköpspriser, utveckla produkten och säkra nödvändiga produktionsflöden.

– Den ständigt växande efterfrågan och nu det ingångna avtalet med Rikshem bekräftar vår effektiva tillverkningsprocess och att vi levererar högkvalitativa bostäder. Nu ska vi successivt öka kapaciteten, automatisera och ytterligare effektivera hela verksamheten för att fortsatt möta den stora efterfrågan på våra bostäder, tillägger Niklas Andersson.