4 juni 2023
tisdag, 26 november 2019 10:06

Nyfosa köper 8 fastigheter för 826 Mkr

Skrivet av 

 

Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

 

 

Nyfosa har genom tre separata transaktioner förvärvat åtta fastigheter till ett totalt värde om 826 Mkr. Fastigheterna som är belägna i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall, har en total yta om cirka 51.900 kvm, med ett årligt hyresvärde om 70,5 Mkr.

Bland de största hyresgästerna återfinns Järfälla kommun, Didaktus Skolor, Gunnar Karlsen Sverige AB och Domstolsverket. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,8 år.

Uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna i Malmö var den 25 november 2019 och för resterande fastigheter är tillträde den 1 december 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.

– Det är jättekul att kunna fortsätta förvärva i snabb takt genom ett antal mindre förvärv. Fastigheterna genererar höga och stabila kassaflöden i kombination med en del utvecklingsmöjligheter, framförallt i Järfälla, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.