4 juni 2023
tisdag, 26 november 2019 14:15

Catella CRIM/Elithis bygger bostadstorn för 21 Mdr

Skrivet av 

 

Elithis levererade världens första energipositiva bostadstorn år 2018 med Elithis Danube Tower i Strasbourg.

 

 

Catella Residential Investment Management (CRIM) lanserar i samarbete med Elithis ett investeringsprogram om 2 miljarder euro, cirka 21 Mdr kr,  för att bygga 100 ’energipositiva’ bostadstorn över hela Europa till år 2030. Tornen kommer att erbjuda lägenheter till överkomliga hyror och leverera överskottskraft tillbaka till nationella nät. CRIM och Elithis kommer att börja utveckla sina första tre bostadstorn i Dijon, St Etienne och Montevrain i Frankrike år 2020, och de båda planerar att lansera ytterligare tre investeringar på den franska marknaden senare under nästa år 2020. I andra europeiska städer ska fler energipositiva bostadstorn byggas under år 2021. Energipositiva bostadstorn är byggnader som genererar mer energi än hyresgästerna förbrukar.

Enligt partnerskapsvillkoren är målsättningen att varje nytt torn som byggs ska bli bättre än det tidigare genom att integrera ”ständiga förbättringar” i utvecklingsprocessen. Tornen kommer också att byggas på ett sådant sätt att de lätt kan konverteras för andra funktioner än för bostadsändamål om detta skulle behövas. Trots alla hållbara funktioner är byggkostnaden inte högre än för ett vanligt bostadstorn.

Den teknik som används i byggnaderna, fotovoltaiska paneler (omvandling av solenergi till elektrisk energi) och en bioklimatisk design som syftar till att skydda miljön och naturresurserna, gör dem energipositiva från början. Varje torn som utvecklats av partnerna kommer att belöna individuella ansträngningar för hållbarhet genom smarta applikationer för konstgjord intelligens. Inte bara kommer invånarna att ha möjlighet att helt eller delvis eliminera sina energiräkningar, vilket gör att en genomsnittlig fransk familj kan spara cirka 1.600 euro per år, utan bostadsinvånarna kommer också att dra nytta av tornets lägre driftskostnader tack vare de billigaste tekniska val för underhåll.

Xavier Jongen, verkställande direktör för CRIM, säger:
– Stora europeiska städer står inför en bostadskris med överkomliga priser, särskilt för yngre människor som flyttar till de stora stadskärnorna för utbildning och arbete, eftersom tillgången på bostäder inte möter den stora efterfrågan. Vi tror att Catellas partnerskap med Elithis erbjuder en plan för en potentiell lösning på denna bostadskris, som fragmenterar det sociala strukturen i våra städer, samtidigt som vi tar upp den andra stora utmaningen i vår tid med den globala klimatförändringen. Detta kan endast uppnås genom att utnyttja den finansiella kraften hos institutionella investerare som nu inser den stora outnyttjade investeringspotentialen på europeiska bostadsmarknader. Dessa investeringar erbjuder inte bara stabila, långsiktiga och intäktsbaserade  lågriskuthyrning, de möjliggör också pensionsfonder, försäkringsbolag och andra att uppfylla sina ökande skyldigheter att rikta in investeringar som har en positiv social och miljömässig påverkan.

Thierry Bievre
, vd för Elithis, säger:
– I mer än tio år har vi utformat och utvecklat energipositiva byggnader. Vårt energipositiva kontorstorn som levererades i Dijon 2009 var det första av denna typ i världen och det överträffar fortfarande standardcertifieringar. Efter att ha uppnått den milstolpen kunde vi förbättra vår konceptuella modell och leverera världens första energipositiva bostadstorn år 2018 med Elithis Danube Tower i Strasbourg. Vårt avtal med Catella kommer att hjälpa oss att bredda vår bas och ytterligare konsolidera vår konstruktionsexpertis och förmåga att utveckla prisvärda och energipositiva  bostadshus med  låga koldioxidutsläpp.