4 juni 2023
tisdag, 26 november 2019 16:02

Hemfosa startar skolprojekt för 400 Mkr

Skrivet av 

 

I kvarteret Rödbro planerar Hemfosa en samhällsfastighet kallad Brorslotten om cirka 15.000 kvm. Rödbro ligger mellan Korsnäsvägen, Åsgatan och Tegelbacken i centrala i Falun med närhet till Knutpunkten som är en del av Resecentrum Falun. Illustration: MONDO Arkitekter

 


Hemfosa har startat tre skolprojekt belägna i södra Stockholm, i Norrköping och i Eskilstuna. Investeringarna uppgår till totalt cirka 400 Mkr. Fastigheten i Norrköping planeras stå klar till andra halvåret 2020. Fastigheterna i södra Stockholm och Eskilstuna väntas stå klara under andra halvåret 2021. Därmed tar Hemfosas projektverksamhet ordentlig fart.

Hemfosa har även vunnit markanvisning för ett kvarter i centrala Falun och bolaget planerar där nybyggnation av cirka 15.000 kvm väl lämpade för samhällsverksamheter och offentliga kontor
. Det anvisade kvarteret Rödbro är centralt beläget i Falun med närhet till kommunikationer. Nybyggnationen av fastigheten Brorslotten utgör en del av stadsutvecklingen i Falun. Fastigheten kan komma att rymma lokaler för vård/omsorg och offentliga kontor om totalt cirka 15 000 kvadratmeter.

– Jag tror att det här blir ett väldigt bra tillskott till stadsmiljön i Falun, säger Magnus Fridsén, exploateringschef i Falu kommun.

– Det nya kvarteret Rödbro blir ett spännande tillskott i Faluns stadsbild. Fastigheten har ett modernt uttryck med influenser från världsarvet, säger Joakim Storck (C), kommunalråd i Falu kommun.

– Vi är mycket glada och stolta över att Hemfosa vunnit markanvisningen i Falun. Med Brorslotten är Hemfosa med och skapar en efterlängtad plats för viktiga samhällsverksamheter i ett fantastiskt läge i Falun. Vi är också mycket nöjda med aktiviteten inom projektverksamheten, där vi startat upp tre parallella skolprojekt i Norrköping, Eskilstuna och i södra Stockholm. Med markanvisningen i Falun tillsammans med de tre skolprojekten i startgroparna ökar vi nu tempot i Hemfosas projektverksamhet, säger Caroline Arehult, vd för Hemfosa.