4 juni 2023
onsdag, 27 november 2019 13:30

Markanvisningen klar för Södra Källtorp i Västerås

Skrivet av 

 

 

Totalt ska det byggas bostäder om 15.700 kvm BTA i den nya stadsdelen Södra Källtorp i Västerås. Illustration: White arkitekter


Nu är det klart vilka byggaktörer som får markanvisning för utveckling av bostäder i den första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp. Markanvisningen går till Carpenter och EA Fastigheter.

Alla anbud som har kommit in har utvärderats utifrån kriterierna markpris, utformning och gestaltning samt projekttidplan.

– Det känns väldigt bra att vi nu på allvar börjar byggandet av en helt ny stadsdel. Jag är också mycket glad att vi fått så många konkurrenskraftiga anbud från så många aktörer. Det visar att Västerås är fortsatt mycket attraktivt att bygga i, säger Jesper Brandberg (L), kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden.

I den första utbyggnadsetappen anvisar vi två markområden, Höjden och Gården. För området Höjden, som ligger i de nordöstra delarna av Södra Källtorp, har vi fått in fyra anbud. Markanvisningen går till Carpenter. Höjden innehåller byggrätt för max 10.700 kvm BTA för bostäder. Här planerar de att bygga två mindre flerbostadshus med fyra våningar, nio mindre flerbostadshus med tre våningar och tre radhus med en-två våningar. Sammanlagt blir det 96 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter i storlekarna 1-5 rum och kök.

För området Gården, som ligger på platån där Wenströmska skolan tidigare låg, har vi fått in åtta anbud. Markanvisningen går till EA Fastigheter. Gården innehåller byggrätt för max 5.000 kvm BTA för bostäder. Här planerar bolaget att bygga tolv mindre flerbostadshus med två-tre våningar. Sammanlagt blir det 46 bostadsrättslägenheter i storlekarna två-fyra rum och kök.


Byggaktörerna kommer även att bygga ut kvartersgator, parkeringar, grönytor, lekplatser, miljöbodar med mera inom respektive område.


Södra Källtorp – en ny stadsdel tar form
Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås med boende för de äldre, förskola för de yngre och idrottsplats för de som sportar. Natur och parker till alla som vill må bra – och naturligtvis bostäder.
I området blir det också en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen.